Keyword Search:

Tan Sri Syed Jalaludin Tokoh Anugerah Akademik Negara 2007

Universiti Putra Malaysia, Bahagian Komunikasi Korporat (2008) Tan Sri Syed Jalaludin Tokoh Anugerah Akademik Negara 2007.

[img] PDF
136Kb

Official URL: http://www.upm.edu.my/print.php?aktvt=berita&kod=2...

Abstract

PUTRAJAYA, 25 Julai – Pengerusi Lembaga Pengarah UPM, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Syed Jalaludin Syed Salim dinobatkan sebagai Tokoh Akademik Negara 2007 kerana sumbangan besarnya dalam pembangunan pendidikan dan penyelidikan modal insan negara dalam bidang sains, teknologi dan kemanusiaan.

["eprint_fieldname_type" not defined]:UPM News
ID Code:1880
Deposited By: Yusfauhannum Mohd Yunus
Deposited On:04 ["lib/utils:month_short_11" not defined] 2009 06:55
["eprint_fieldname_lastmod" not defined]:27 ["lib/utils:month_short_05" not defined] 2013 06:57

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 04 ["lib/utils:month_short_11" not defined] 2009 06:55.

View statistics for "Tan Sri Syed Jalaludin Tokoh Anugerah Akademik Negara 2007"